Vårt fokus på HMS

Hos oss er det alltid fokus på HMS. Vi i NRS har kontinuerlig fokus på opplæring og bruk av personlig verneutstyr for å forebygge skader og ulykker. Det finnes ingen snarveier når det kommer til sikkerhet. Alle våre montører har fallsikringskurs, stillaskurs og bruker til enhver tid følgende verneutstyr:

▪ Hjelm med hørselvern og hakestropp
▪ Vernebriller
▪ Varselklær
▪ Vernesko
▪ Arbeidshansker
▪ Sikkerhetssele
▪ Verktøybelte med tilhørende verktøy

Har du spørsmål om ditt byggeprosjekt?

Ta kontakt!